Friday, March 21, 2008

Permainan Tradisional


Sejak dulu lagi, negara kita telah mewujudkan adat permainan tradisional. Maksud permainan tradisional ini ialah permainan yang ditubuhkan oleh orang melayu dari dulu lagi. Antaranya ialah congkak, laying-layang, batu seremban dan lain lagi.

Congkak ialah sejenis permainan yang selalu diamalkan oleh budak perumpuan. Congkak juga menggunakan guli untuk bermain permainan tradisional itu.

Di samping itu, layang-layang juga ialah permainan tradisional yang diamalkan oleh orang-orang melayu, terutama sekali melayu. Layang- layang ini juga dihiasi dengan manik dan diukir dengan pelbagai corak yang menarik. Pembuat layang-layang ini memerlukan seseorang yang kreatif untuk mengukir.

Selain itu, batu seremban juga adalah permainan khas bagi perempuan. Kain,benang,jarum dan beras diperlukan untuk membuat batu seremban ini.Pembuat batu seremban ini juga memerlukan seaorang yang pandai menjahit.

Puteri Athirah, 3A

No comments: