Friday, March 21, 2008

Faedah Kemajuan Sains dan Teknologi kepada Manusia

Sains dan teknologi banyak mendatangkan manfaat kepada manusia.Ia amat penting pada zaman sekarang kerana kita perlu menguasainyauntuk pembangunan Negara.

Faedah pertama yang dapat diperolehi ialah memudahkan kita mendapat maklumat.Ia akan menjimatkan masa dan tenaga.Kita tidak perlupergi ke semua tempat untuk memperoleh maklumat.Misalnya,telisidang

Seterusnya,kita dapat menjimatkan perbelanjaan.Kita dapat memperoleh maklumat yang banyak dengan bayaran yang rendah.Ia juga dapat digunakan untuk keperluan lain.

Selain itu,Ia juga digunakan sebagai pemangkin Negara.Tanpa penguasaan teknologi,maklumat Negara akan ketinggalan.Sesebuah Negara itu juga tidak akan maju atau membangun.

Kesimpulannya,kita perlu menguasai bidang teknologi maklumat.Banyak faedahyang dapat diperolehi.Ia juga akan mempercepatkan proses pembangunan Negara.

Afiqah Diyanah, 4B

No comments: